Zatepľovanie budov, zatepľovanie fasád, izolácie

Bezpečnosť priemyselných brán KRISPOL

rygiel.jpg

 

Štandardným zabezpečením brán bez motora je ručný rygeľ ( používaný pri bránach bez zámku), ktorý účinne zabraňuje nadvihnutiu zamknutej brány z vonkajšej strany.

 

 

 

Garazove_brany.JPG 

pruzina.jpg 

 

Zabezpečenie proti prasknutiu pružín - brána nespadne v prípade poškodenia pružín, čím zabraňuje riziku pritlačenia bránou.

lanko.jpg

 

 

Zabezpečenie proti pretrhnutiu lanka - brána nespadne v prípade pretrhnutia lanka, čím zabraňuje riziku pritlačenia bránou.                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                  

spinac.jpg
 

 

 

Mikrospínače - používajú sa pri bránach s elektrickým pohonom - zabraňuje nadvihnutiu brány . Keď sú otvorené priechodzie dvere je brána zamknutá ručným rygľom alebo zámkom.
  

 

 

 

 

 

Lišta s koncovými spínačmi - používa sa pri bránach s elektrickým pohonom - zabraňuje riziku pritlačenia bránou. Vďaka nej brána narazí na prekážku, zastaví sa a následne sa otvorí.

Fotobunky - používajú sa pri bránach s elektropohonom, ich použitie chráni bránu aj ľudí pred nárazom. Keď nejaká prekážka preruší svetlo fotobuniek, brána sa automaticky nadvihne.