Zatepľovanie budov, zatepľovanie fasád, izolácie

Vedenie priemyselných brán Krispol

Priemyselné brány KRISPOL sa montujú priamo za otvorom . Podľa podmienok budovy používame rôzne druhy vedení, ktorých úlohou je optimalizovať priestor, čím dávajú možnosť:

  • -zaparkovania auta priamo pred budovou bez toho aby tam bol potrebný priestor na otvorenie a zatvorenie brány
  • -na využitie celého svetlého otvoru
  • -maximálne využitie plochy objektu
     
Pre zákazníka je dôležitý fakt, že vedenia brán je možné vybrať podľa typu miestnosti , a to aj vtedy keď rozmery jeho brány nie sú štandardné.

Dostupné vodiace systémy brán KRISPOL - prispôsobené podľa typu budovy a rozmerov brány.

 
2.gif 

typ_NP.jpg

štandardné vedenie - typ NP

typ_LHR.jpg

 

 

nízke vedenie s pružinou vzadu - typ LHR

                                             

 

 

                                                                                                                                                                                  

typ_LHRF.jpg
 

 

 

nízke vedenie s pružinou vpredu - typ LHRF
  

 

 

 

 

 

typ_HL.jpg zvýšené vedenie - typ HL
typ_FTR.jpg vedenie typu FTR štandardné - podľa konštrukcie strechy