Zatepľovanie budov, zatepľovanie fasád, izolácie

Certifikáty

Certifikáty

Spoločnosť COMPACTA disponuje Osvedčením na používanie produktov spoločnosti STOMIX a montáž tepelnoizolačných systémov (ETICS) stomixTHERM alfa a stomixTHERM beta. Osvedčenie bolo udelené spoločnosti COMPACTA na základe absolvovania školenia, ktorého súčasťou bolo zoznámenie s technickou dokumentáciou k jednotlivým výrobkom a systémom.

Spoločnosť COMPACTA s.r.o. je držiteľom Licencie TSUS na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných systémov s výrobkami Stomix.Predmetom školenia bola tiež praktická ukážka aplikácie výrobkov a systémov.