Zatepľovanie budov, zatepľovanie fasád, izolácie

Cenník pre zatepľovanie budov

Pri zostavení rozpočtu sa každé dielo hodnotí individuálne podľa rozsahu prác. Preto sa výsledná cena v konkrétnom rozpočte može odlišovať od základného cenníka. Pre vyhotovenie konkrétneho rozpočtu nás kontaktujte , po spracovaní údajov bude Váš rozpočet vyhotovený podľa rozsahu požadovaných prác čo najskôr.  

Pre vyhotovenie rozpočtu pre zatepľovanie budov resp. bytových spoločenstiev, kontaktujte nás prosím na mobilnom čísle 0907 055 299 p. Ján Šanta, prípadne e-mailom info@compacta.sk


 

COMPACTA_ROZPOCET.JPG