Zatepľovanie budov, zatepľovanie fasád, izolácie

Obchodné údaje

COMPACTA s.r.o.
Jantárova 30
040 01 Košice
Slovak Republic

IČO        : 45 464 341

DIČ        : 2023044518

DIČ DPH : SK 2023044518


Tatra banka, a.s.

čislo účtu: 2925838445/1100


 

Overenie v obchodnom registri.